مدیریت بیمارستان دامپزشکی

 
 

نام‌ و نام‌خانوادگی :   عبدالواحد معربی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی رادیولوژی، دانشگاه تهران

مرتبه علمی : دانشیار

سال تولد : 1344 

محل تولد : دشت آزادگان

پست الکترونیکی :  amoarabi@yahoo.com

 تلفن داخلی : 4077

تلفن مستقیم : 33365622-061

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی(RMS)