مدیریت بیمارستان دامپزشکی

 
 

نام‌ و نام‌خانوادگی :   علی عباس نیکوند

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی رادیولوژی، دانشگاه تهران

مرتبه علمی : استادیار

محل تولد : ایلام 

پست الکترونیکی :  nikvand@yahoo.com

تلفن مستقیم : 33365622-061

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی(RMS)