آیین نامه های پژوهشی

آیین نامه های پژوهشی

زیر پوشه
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
آیین نامه های بخش ارتباط با صنعت 0 1
نمایش 1 نتیجه
اسناد
عنوان توضیح دانلود
خلاصه مراحل ثبت پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پرتال پژوهشگاه مدارک علمی ایران پس از جلسه دفاعیه دانلود (229.4k)
نمونه ای از فصل های پایان نامه دانلود (3,180.9k)
نمونه ای از صفحات اول پایان نامه دانلود (4,895.6k)
شیوه نامه جدید نگارش پایان نامه ها دانلود (362.7k)
شیوه اجرایی دوره های کارشناسی ارشد-1 دانلود (631.7k)
شیوه اجرایی دوره های PhD-1 دانلود (379.8k)
شیوه اجرایی دوره های کارشناسی ارشد دانلود (631.7k)
شیوه اجرایی دوره های PhD دانلود (379.8k)
شیوه نامه دوره های دستیاری دامپزشکی دانلود (176.6k)
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,928.9k)
مدارک مورد نیاز ارتقای عمودی اساتید دانلود (14.1k)
مراحل دفاع از پایان نامه دانلود (14.6k)
تمدید سنوات دانلود (76.9k)
چاپ و انتشارات دانلود (46.3k)
سکونت تابستان دانلود (63.7k)
مجوز استاد راهنما و مجوز صحافی دانلود (56.8k)
شیوه نامه آیین نامه ارتقاء دانلود (2,462.3k)
گزارشنامه علمی عضو هیات علمی دانلود (1,266.5k)
اطلاعیه مجلات JCR دانلود (12.2k)
فایل اکسل شماره 1 مجلات JCR دانلود (26.6k)
فایل اکسل شماره 2 مجلات JCR دانلود (26.7k)
فایل اکسل شماره 3 مجلات JCR دانلود (26.6k)
فایل اکسل شماره 4 مجلات JCR دانلود (26.6k)