اعضای هیات علمی

نمایش 13 نتیجه
از 1
 
صالح اسماعیل زاده

صالح اسماعیل زاده 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا البرزی

علیرضا البرزی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیه بهرامی

سمیه بهرامی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسین حمیدی نجات 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد خسروی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسین راضی جلالی

محمدحسین راضی جلالی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آناهیتا رضایی

آناهیتا رضایی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مسعودرضا صیفی آبادشاپوری 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
داریوش غریبی

داریوش غریبی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود قربانپور

مسعود قربانپور 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سارا لرکی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بابک محمدیان 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

نغمه موری بختیاری 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 13 نتیجه
از 1